Phân loại tủ tiệt trùng và sấy khô bát đĩa

Hiện tại, tủ tiệt trùng và sấy khô bát đĩa được phân loại chi tiết lên tới 14 model. Được thiết kế chuyên biệt để khử trùng bát đĩa với công nghệ khử trùng tia cực tím. Đa dạng các size cho bạn tùy chọn: từ 50 chiếc cho đến 900 chiếc.

Được phân loại thành hai dòng chính

 1. Dòng sản phẩm chỉ tiệt trùng mà không sấy: SK-302U, SK-303U, SK-501U, SK-502U, SK-503U, SK-505U.
 2. Dòng sản phẩm không những tiệt trùng và còn sấy: SK-302HU, SK-303HU, SK-501HU, SK-502HU, SK-503HU, SK-505HU, SK-507U, SK-508U.

Các dòng sản phẩm tủ tiệt trùng bát đĩa của chúng tôi, tuy được thiết kế dành riêng để khử trùng bát đĩa. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó để khử trùng những vật dụng, dụng cụ tương tự khác trong nhà bếp của bạn. Nhằm đảm bảo sự an toàn sức khỏe, tiệt kiệm chi phí, tối ưu thời gian hoạt động, sử dụng.Ví dụ: khử trùng ly; khử trùng cốc; khử trùng thìa; khử trùng muỗng; khử trùng đũa; khử trùng dao; khử trùng thớt; khử trùng khay thực phẩm.v.v.

Bảng phân loại tủ tiệt trùng và sấy khô bát đĩa

Model Kích thước (mm) Công nghệ khử trùng Bộ gia nhiệt (Quạt sấy) Khả năng tiệt trùng, sấy khô (sức chứa)
SK-302U 500 x 410 x 520 UV 15Wx1c X 50 chiếc bát
SK-302HU 500 x 410 x 520 UV 15Wx1c 320W 50 chiếc bát
SK-303U 500 x 410 x 750 UV 15Wx2c X 80-90 chiếc bát
SK-303HU 500 x 410 x 750 UV 15Wx2c 320W 80-90 chiếc bát
SK-501U 550 × 430 × 1100 UV 15Wx2c X 120 chiếc bát
SK-501HU 550 × 430 × 1100 UV 15Wx2c 320W 120 chiếc bát
SK-502U 610×460×1350 UV 15Wx3c X 150 chiếc bát
SK-502HU 610×460×1350 UV 15Wx3c 320W 150 chiếc bát
SK-503U 800 x 430 x 1100 UV 15Wx3c X 180 chiếc bát
SK-503HU 800 x 430 x 1100 UV 15Wx3c 600W 180 chiếc bát
SK-505U 1000 x 430 x 1350 UV 15Wx4c X 280 chiếc bát
SK-505HU 1000 x 430 x 1350 UV 15Wx4c 600W 280 chiếc bát
SK-507U 1200 x 600 x 1900 UV 30Wx6c 1450W 700 chiếc bát
SK-508U 1500 x 600 x 1900 UV 30Wx6c 3KW 900 chiếc bát

Phân loại chi tiết model sản phẩm tủ tiệt trùng bát đĩa

Tủ tiệt trùng bát đĩa SK-302U

 • Tiệt trùng: 50 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 1 chiếc.
 • Giao diện sử dụng dễ dàng (ON/OFF).
 • Chỉ tiệt trùng không sấy, dòng HU có sấy.
 • Kích thước: 500 x 410 x 520 mm.

Tủ tiệt trùng và sấy khô bát đĩa SK-302HU

 • Tiệt trùng và sấy khô: 50 bát.
 • Khử trùng bằng tia UV: 15W x 1 chiếc.
 • Quạt sấy, gia nhiệt: 320W
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ dễ dàng (PID).
 • Thiết lập thời gian thuận tiện (Liên tục/Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 500 x 410 x 520 mm.
Tủ khử trùng bát đĩa, tủ sấy bát đĩa, tủ tiệt trùng bát đĩa

Tủ khử trùng bát đĩa SK-303U

 • Tiệt trùng: 80 – 90 bát.
 • Khử trùng bằng tia UV: 15W x 2 chiếc.
 • Giao diện sử dụng dễ dàng (ON/OFF).
 • Chỉ tiệt trùng không sấy, dòng HU có sấy.
 • Kích thước: 500 x 410 x 750 mm.

Tủ khử trùng bát đĩa và sấy khô SK-303HU

 • Tiệt trùng và sấy khô: 80 – 90 bát.
 • Khử trùng bằng tia UV: 15W x 2 chiếc.
 • Quạt sấy, gia nhiệt: 320W
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ dễ dàng (PID).
 • Thiết lập thời gian thuận tiện (Liên tục/Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 500 x 410 x 750 mm.
Tủ khử trùng bát đĩa, tủ sấy bát đĩa, tủ tiệt trùng bát đĩa

Tủ khử trùng bát đĩa SK-501U

 • Tiệt trùng: 120 bát.
 • Khử trùng bằng tia UV: 15W x 2 chiếc.
 • Giao diện sử dụng dễ dàng (ON/OFF).
 • Chỉ tiệt trùng không sấy, dòng HU có sấy.
 • Kích thước: 550×430×1100 mm.

Tủ tiệt trùng bát đĩa và sấy khô SK-501HU

 • Tiệt trùng và sấy khô: 120 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 2 chiếc.
 • Quạt sấy, gia nhiệt: 320W
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ dễ dàng (PID).
 • Thiết lập thời gian thuận tiện (Liên tục/Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 550×430×1100 mm.
Tủ khử trùng bát đĩa, tủ sấy bát đĩa, tủ tiệt trùng bát đĩa

Tủ khử trùng bát đĩa SK-502U

 • Khử trùng: 150 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 3 chiếc.
 • Giao diện sử dụng dễ dàng (ON/OFF).
 • Chỉ tiệt trùng không sấy, dòng HU có sấy.
 • Kích thước: 610×460×1350 mm.

Tủ khử trùng bát đĩa và sấy khô SK-502HU

 • Khử trùng và sấy khô: 150 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 3 chiếc.
 • Quạt sấy, gia nhiệt: 320W
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ dễ dàng (PID).
 • Thiết lập thời gian thuận tiện (Liên tục/Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 610×460×1350 mm.
Tủ khử trùng bát đĩa, tủ sấy bát đĩa, tủ tiệt trùng bát đĩa

Tủ tiệt trùng bát đĩa SK-503U

 • Khử trùng: 180 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 3 chiếc.
 • Giao diện sử dụng dễ dàng (ON/OFF).
 • Chỉ tiệt trùng không sấy, dòng HU có sấy.
 • Kích thước: 800 x 430 x 1100 mm.

Tủ khử trùng bát đĩa và sấy khô SK-503HU

 • Khử trùng và sấy khô: 180 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 3 chiếc.
 • Quạt sấy, gia nhiệt: 600W
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ dễ dàng (PID).
 • Thiết lập thời gian thuận tiện (Liên tục/Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 800 x 430 x 1100 mm.

Tủ khử trùng bát đĩa SK-505U

 • Khử trùng: 280 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 4 chiếc.
 • Giao diện sử dụng dễ dàng (ON/OFF).
 • Chỉ tiệt trùng không sấy, dòng HU có sấy.
 • Kích thước: 1000 x 430 x 1350 mm.

Tủ khử trùng bát đĩa và sấy khô SK-505HU

 • Khử trùng và sấy khô: 280 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 4 chiếc.
 • Quạt sấy, gia nhiệt: 600W
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ dễ dàng (PID).
 • Thiết lập thời gian thuận tiện (Liên tục/Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1000 x 430 x 1350 mm.

Tủ khử trùng bát đĩa và sấy khô SK-507U

 • Khử trùng và sấy khô: 700 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 30W x 6 chiếc.
 • Quạt sấy, gia nhiệt: 1450W
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ dễ dàng (PID).
 • Thiết lập thời gian thuận tiện (Liên tục/Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1200 x 600 x 1900 mm.

Tủ tiệt trùng và sấy khô bát đĩa SK-508U

 • Khử trùng và sấy khô: 900 bát.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 30W x 6 chiếc.
 • Quạt sấy, gia nhiệt: 3KW.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ dễ dàng (PID).
 • Thiết lập thời gian thuận tiện (Liên tục/Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1500 x 600 x 1900 mm.

 

 

Để lại phản hồi

avatar