Phân loại tủ tiệt trùng và sấy khô đồng phục, quần áo, tạp dề

Tính đến thời điểm hiện tại tủ tiệt trùng và sấy khô quần áo, đồng phục hay tạp dề của hãng sunkyung được phân loại như sau:

 1. Chỉ tiệt trùng và sấy khô quần áo hoặc đồng phục.
 2. Chỉ tiệt trùng và sấy khô tạp dề.
 3. Tủ tiệt trùng và sấy khô đa năng kết hợp: quần áo, đồng phục và tạp dề, khăn trong một tủ.

Qua đó, là sự thiết kế khác biệt về kích thước, trọng lượng, công suất .v.v. Tạo nên rất nhiều mẫu mã, đa dạng size cho các bạn lựa chọn. (Công nghệ khử trùng tia cực tím)

Bảng phân loại tủ khử trùng và sấy khô quần áo, đồng phục và tạp dề

Model Kích thước (mm) Công nghệ khử trùng Bộ gia nhiệt (Quạt sấy) Khả năng tiệt trùng, sấy khô (sức chứa)
SK-8100U 700×600×1900 UV 15Wx3c 1450W 12 bộ đồng phục (quần áo)
SK-81015U 800×600×1900 UV 15Wx3c 1450W 15 bộ đồng phục (quần áo)
SK-81018U 900×600×1900 UV 15Wx3c 1450W 18 bộ đồng phục (quần áo)
SK-81020U 1000×600×1900 UV 30Wx3c 1450W 20 bộ đồng phục (quần áo)
SK-81024U 1200×600×1900 UV 30Wx3c 3KW 24 bộ đồng phục (quần áo)
SK-81030U 1500×600×1900 UV 30Wx3c 3KW 30 bộ đồng phục (quần áo)
SK-8200U 700×600×1900 UV 15Wx3c 1450W 12 bộ tạp dề
SK-82015U 800×600×1900 UV 15Wx3c 1450W 15 bộ tạp dề
SK-82018U 900×600×1900 UV 15Wx3c 1450W 18 bộ tạp dề
SK-82020U 1000×600×1900 UV 30Wx3c 1450W 20 bộ tạp dề
SK-82024U 1200×600×1900 UV 30Wx3c 3KW 24 bộ tạp dề
SK-82030U 1500×600×1900 UV 30Wx3c 3KW 30 bộ tạp dề
SK-8300U 1000×600×1900 UV 15Wx4c 3KW 10 bộ đồng phục + 10 bộ tạp dề
SK-83012U 1200×600×1900 UV 15Wx4c 3KW 12 bộ đồng phục + 12 bộ tạp dề
SK-83015U 1500×600×1900 UV 15Wx4c 3KW 15 bộ đồng phục + 15 bộ tạp dề

Chúng ta sẽ cùng nhau phân loại chi tiết từng model ở bảng so sánh trên.

Tủ tiệt trùng và sấy khô đồng phục SK-8100U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 12 bộ đồng phục (quần áo).
 • Tiệt trùng bằng tia UV:15Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 700×600×1900mm.
Tủ tiệt trùng và sấy khô đồng phục

Tủ tiệt trùng và sấy khô quần áo SK-81015U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 15 bộ đồng phục (quần áo).
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 800×600×1900mm.
Tủ tiệt trùng và sấy khô đồng phục

Tủ tiệt trùng và sấy khô đồng phục SK-81018U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 18 bộ đồng phục (quần áo).
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 900×600×1900mm.
Tủ tiệt trùng và sấy khô đồng phục

Tủ tiệt trùng và sấy khô đồng phục SK-81020U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 20 bộ đồng phục (quần áo).
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 30Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1000×600×1900mm.
Tủ tiệt trùng và sấy khô quần áo

Tủ tiệt trùng và sấy khô quần áo SK-81024U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 24 bộ đồng phục (quần áo).
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 30Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1200×600×1900mm.

Tủ tiệt trùng và sấy khô đồng phục SK-81030U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 30 bộ đồng phục (quần áo).
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 30Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước:1500×600×1900mm.

Tủ tiệt trùng và sấy khô tạp dề SK-8200U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 12 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 700×600×1900mm.
Tủ tiệt trùng và sấy khô tạp dề

Tủ tiệt trùng và sấy khô tạp dề SK-82015U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 15 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 800×600×1900mm.

Tủ tiệt trùng và sấy khô tạp dề SK-82018U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 18 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 900×600×1900mm.
Tủ tiệt trùng và sấy khô tạp dề

Tủ tiệt trùng và sấy khô tạp dề SK-82020U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 20 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 30Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 1450W.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1000×600×1900mm.

Tủ tiệt trùng và sấy khô tạp dề SK-82024U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 24 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 30Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 3KW.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1200×600×1900mm.

Tủ tiệt trùng và sấy khô tạp dề SK-82030U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 30 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 30Wx3c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 3KW.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1500×600×1900mm.

Tủ khử trùng đồng phục, quần áo, tạp dề và sấy khô SK-8300U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 10 bộ đồng phục + 10 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15W x 4 chiếc.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 3KW.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1000×600×1900mm.
Tủ khử trùng đồng phục, quần áo, tạp dề

Tủ khử trùng đồng phục, quần áo, tạp dề và sấy khô SK-83012U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 12 bộ đồng phục + 12 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15Wx4c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 3KW.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1200×600×1900mm.
Tủ khử trùng đồng phục, quần áo, tạp dề

Tủ khử trùng đồng phục, quần áo, tạp dề và sấy khô SK-83015U

 • Tiệt trùng và sấy khô: 15 bộ đồng phục + 15 bộ tạp dề.
 • Tiệt trùng bằng tia UV: 15Wx4c.
 • Bộ gia nhiệt (Quạt sấy): 3KW.
 • Hiệu chỉnh nhiệt độ (PID), thời gian (Hẹn giờ).
 • Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian.
 • Kích thước: 1500×600×1900mm.

Để lại phản hồi

avatar