Showing 1–9 of 78 results

Thiết bị khử trùng

Thiết bị khử trùng sử dụng công nghệ khử trùng bằng tia tử ngoại – tia UV. Với hiệu suất khử trùng cao gấp 64 ánh nắng mặt trời. Tăng hiệu quả khử trùng qua sự kết hợp với bộ sinh nhiệt. Khử trùng với nhiệt độ cao và sấy khô.